Mezinárodní autodoprava

Firma Kristensson s.r.o. se už od svého založení specializuje na mezinárodní kamionovou dopravu. Firma je schopna přepravit kusové zásilky od 100 kg do 26,8 tun. K těmto účelům používá klasické návěsové nebo velkoobjemové soupravy, které nabízejí vnitřní výšku ložného prostoru 3 metry.

Od počátku svého působení se firma zaměřuje na přepravy do Německa, Rakouska a Itálie. V současnosti lze za stěžejní destinace označit Rakousko, Německo, Holandsko, Rumunsko a Itálii. Každý den má společnost v těchto státech svá vozidla a je schopna plnit přepravní potřeby svých zákazníků.

Vozový park:

Management společnosti si uvědomuje negativní vliv kamionové dopravy na životní prostředí, proto se snaží tyto dopady na přírodu snížit. Firma pravidelně obměňuje svůj vozový park. V případě nákupu nových vozidel preferuje společnost nejekologičtější vozidla splňující emisní normu EURO 6, (EEV) .

Návěsové soupravy:

Společnost Kristensson s.r.o. má ve svém vozovém parku 29 návěsových souprav.

Všechny návěsy mají standardní délku 13,62 m ,vnitřní výšku 2,80 m a vnitřní šířku 2,48 m. Návěs má objem 91 cbm a lze do něj naložit 34 EUR palet. Pohotovostní hmotnost návěsů je cca 6100 kg a užitečná hmotnost činí cca 25 200 kg. Výjimku tvoří 5 návěsů Schwarzmüller Ultralight, které mají odlehčené chassis a je na ně možné naložit až 26 800 kg. Všechny návěsy mají shrnovací střechu Edscha umožňující nakládku jeřábem, zadní vrata a shrnovací plachtu

Velkoobjemové soupravy:

Firma má nyní ve svém vozovém parku 16 souprav. Jedná se o velkoobjemové soupravy s délkou 18,5 m, vnitřní výškou 3 m a šířkou 2,48 m. Souprava má objem 120 cbm a je schopná odvést 38 EUR palet. Soupravy jsou vybaveny zvedací střechou.

Vozidla jsou plně průjezdná, není třeba je při každé ložné operaci rozpojovat jako klasickou soupravu. Užitečná hmotnost je 24 000 kg. Vozidla mají zvedací střechu.

Valník s hydraulickým čelem

Společnost Kristensson disponuje 4 vozy s hydraulickým čelem. Užitečná hmotnost 15 000 kg. 19 EUR. 7.75 m. Únosnost hydraulického čela je 2000 kg

a 2 vozy s hydraulickám čelem 8,60m na 21 EUR s únosností hydraulického čela 2000 kg.

Hydraulická ruka + přívěs

Vlastníme soupravu s hydraulickou rukou s přívěsem. Nosnost auta je 12 000kg, vleku 14 000kg. Dosah výložníku hydraulické ruky je 8,5 metrů. Nosnost hydraulické ruky na plný výložník je 2 tuny, tedy paletu s materiálem umístíme vlastními prostředky až na tuto vzdálenost, tedy do 8,5 metrů. Na vzdálenost 4,5 metru jsme schopni zvednout břemeno o nosnosti 4 tuny. Ovládání hydraulické ruky je řízené dálkově – rádiem, což dokládá samostatnost řidiče – manipulátora bez závislosti na třetích osobách – dělnících.

Hydraulická ruka + přívěs

Vlastníme soupravu s hydraulickou rukou s přívěsem.

Sklápěč 8x4

Provozujeme sklápěč 8x4, užitečná nosnost  19.000 Kg a objemu 15m3

Přeprava sypkých materiálů